Tarnowska Liga Debatancka Junior

Projekt ten jest skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, którzy w ramach TLD Junior wezmą udział w dwudniowych warsztatach szkoleniowych (15 osób), prowadzonych przez trenerów wystąpień publicznych i specjalistów z zakresu dramy, które umożliwią im zapoznanie się z wszelkimi zasadami debatowania. Następnie debatanci, debatantki zmierzą się w pojedynkach słownych wraz z innymi szkołami.

Skąd taki pomysł?

Okres burzliwego budowania tożsamości młodego człowieka przypadający na czas spędzony w szkole podstawowej to okres oswajania się z sobą, swoim ciałem i umysłem. TLD Junior, dzięki na nowo zaprojektowanym warsztatom oraz możliwości spotkania z innymi podczas debaty, pobudzi kreatywność u uczestników.

Projekt ten przede wszystkim zbuduje jednak w nich poczucie sprawstwa i wpływu na otaczającą rzeczywistość.

Dlaczego warto wziąć udział w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej Junior?

1️⃣ Debata oksfordzka wymaga od uczestników umiejętności logicznego myślenia, zgłaszania argumentów i ich poparcia przy pomocy dowodów. Praktyka debatowania w tej formie pomaga rozwijać te umiejętności już od wczesnego etapu edukacji.

2️⃣ Projekt ten zachęca do kreatywnego myślenia, poszukiwania rozwiązań problemów. Uczniowie muszą być w stanie myśleć poza schematami i formułować oryginalne argumenty.

3️⃣ Debata oksfordzka pomaga uczniom w rozwijaniu umiejętności publicznego przemawiania, wyrażania swoich myśli, przekonywania innych. Wymaga od nich pewności siebie, klarownej i zrozumiałej wypowiedzi oraz umiejętności odpowiedzi na pytania i zarzuty.

4️⃣ TLD Junior nauczy uczniów szacunku dla różnych opinii, perspektyw. Uczestnicy debaty muszą być w stanie zrozumieć argumenty drugiej strony, nawet jeśli sami nie zgadzają się z nimi. To pomaga rozwijać umiejętność empatii, a także otwartości na różnorodność poglądów.

5️⃣ Debata oksfordzka to nie tylko indywidualne wystąpienie, ale również praca zespołowa. Uczniowie muszą współpracować ze swoimi partnerami, dzielić się zadaniami, przygotowywać argumenty i wzajemnie się uzupełniać. To uczy odpowiedzialności, komunikacji i pracy w grupie.

6️⃣ Udział w debacie oksfordzkiej może pomóc uczniom w budowaniu pewności siebie. Wymaga od nich publicznego wystąpienia, obrony swoich poglądów przed innymi. To może wpływać pozytywnie na rozwój osobisty uczniów, ich gotowość do wyrażania swoich opinii w przyszłości.