Debaty

W rozgrywkach TLD zgłoszone drużyny dzielone są na grupy. Przykładowy podział ilustruje rysunek poniżej:

Schemat rozgrywek

Podział może być inny w kolejnych sezonach, ze względu na zmieniającą się ilość drużyn. W fazie grupowej dokonane zostanie rozstawienie drużyn – czterech najwyżej klasyfikowanych w rankingach szkół ponadgimnazjalnych

W fazie grupowej rozgrywki odbywają się metodą „każdy z każdym”, w fazie półfinałowej i finałowej metodą „przegrywający”

W fazie grupowej rozgrywki odbywać się będą według harmonogramu, opracowanego przez Lidera Projektu, w porozumieniu ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Harmonogram będzie udostępniany na niniejszej stronie internetowej.

W fazie półfinałowej spotykają się zwycięzcy poszczególnych grup.