Szkoły

Szkoły biorące udział w debatach

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (2 ZESPOŁY!)
IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka
VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach
Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie
Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
I Liceum Ogólnokształcące z Dębicy
II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Twardowskiego z Dębicy
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy