Logo
Tarnów - polski biegun kultury słowa

Słowniczek

Debata oksfordzka – definicja mówi, że jest to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. W debacie wypowiadają się obie strony - zwolennicy tezy i antytezy, aby przekonać publiczność i jury do swojego stanowiska. Istnieje możliwość zgłaszania pytań od publiczności (również w trakcie wypowiedzi), pytania te mogą być zadane w wyznaczonym czasie.

Skład przykładowego zespołu z kolejnością wypowiadania się:

- mówca 1 (wprowadza do tematu, formułuje tezę)

- mówca 2 (przedstawia argumenty poparte na aktach prawnych)

- mówca 3 (przedstawia argumenty z ich rozszerzeniem)

- mówca 4 (zbija argumenty drużyny przeciwnej, stara się udowodnić ich niesłuszność)

- mówca 5 (oprócz zbijania ma on podsumować i zakończyć spór)

Nad przestrzeganiem reguł czuwa marszałek debaty. Ewentualnym dodatkiem jest tzw. Loża Mędrców, która stwierdza zwycięstwo lepiej argumentującej strony. W przypadku jej braku, musi odbyć się głosowanie wśród publiczności – raz na początku debaty, oraz drugi na końcu. Drużyna, której notowanie w drugim głosowaniu wzrosło względem pierwszego, zwycięża.

Loża Mędrców - jedna z części "składu sędziowskiego" (obok publiczności), składa się z 7 osób

Patronat Honorowy

Herb Biskupa Tarnowskiego Urząd Miasta Tarnowa

Patroni Medialni

TEMI RDN

Sponsorzy

Redruk   Logo Centermed

Terminarz

Kontakt

W sprawach dotyczących projektu, prosimy
kontaktować się z koordynatorem:

Marcin Lewandowski
marclewandowski@gmail.com