Logo
Tarnów - polski biegun kultury słowa

O projekcie

Przedsięwzięcie pt. Tarnowska Liga Debatancka jest wydarzeniem edukacyjnym, związanym ze wzmacnianiem świadomości społecznej, aktywności obywatelskiej i budowaniem nowej kultury wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa. W tym celu używane jest narzędzie debatowania w stylu oksfordzkim.

W szkołach uczestniczących w projekcie powołane zostały, obok reprezentacji sportowych, reprezentacje debatanckie. Szkoły uczestniczące w projekcie, pojedynkują się między sobą na argumenty, dyskutując na tematy społeczne, gospodarcze, historyczne, kulturalne itp. Walka toczy się o Mistrzostwo Miasta Tarnowa.

Mottem całego przedsięwzięcia jest cytat z Franka A. Clarka "Znajdujemy spokój wśród tych, co się z nami zgadzają, ale rozwijamy się pośród tych, którzy mają odmienne poglądy."

Zainspirowani rozgrywkami EURO 2012 i turniejami tego typu, postanowiliśmy stworzyć strukturę podobną do tej używanej we wspomnianych powyżej turniejach. Szkoły rozlosowane w grupy, walczą o wyjście z nich a następnie w fazie pucharowej o finał i zwycięstwo w nim.

Sezon 2017/18 angażuje 15-cie szkół ponadgimnazjalnych z miasta Tarnowa (3 szkoły wystawiły po dwa zespoły). Szacunkowa liczba uczniów objętych projektem to ponad 200 osób. Liczba zaangażowanych nauczycieli to blisko 30 trenerów / coachów swoich drużyn.

30 września, podczas oficjalnej konferencji prasowej rozlosowano grupy. W pierwszej kolejności uczestnicy przejdą warsztaty. Następnie przystąpią do debat. Tematy będą znane na początku października. Jest nam niezmiernie miło, że wciąż się rozwijamy [w tym roku uczestniczyć w naszym turnieju będą nawet szkoły spoza województwa małopolskiego] - witamy w naszych progach: I Liceum Ogólnokształcące z Dąbrowy Tarnowskiej, II Liceum Ogólnokształcące z Dębicy, Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego z Dębicy

Organizatorami Ligi są Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Stowarzyszenie KANON oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Tarnowska Liga Debatancka została objęta patronatem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

W razie pytań, prosimy o kontakt: koordynator projektu: Marcin Lewandowski – marclewandowski@gmail.com.

Nasze profile:

Terminarz

Kontakt

W sprawach dotyczących projektu, prosimy
kontaktować się z koordynatorem:

Marcin Lewandowski
marclewandowski@gmail.com