Logo
Tarnów - polski biegun kultury słowa

Debaty

W rozgrywkach TLD zgłoszone drużyny dzielone są na grupy. Podział ten ilustruje rysunek poniżej:

Schemat rozgrywek

W fazie grupowej dokonane zostanie rozstawienie drużyn – czterech najwyżej klasyfikowanych w rankingach szkół ponadgimnazjalnych

W fazie grupowej rozgrywki odbywają się metodą „każdy z każdym”, w fazie półfinałowej i finałowej metodą „przegrywający"

W fazie grupowej rozgrywki odbywać się będą według harmonogramu, opracowanego przez Lidera Projektu, w porozumieniu ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Harmonogram opracowany będzie nie później niż do końca września 2017.

W fazie półfinałowej spotykają się zwycięzcy poszczególnych grup.

Terminarz

Kontakt

W sprawach dotyczących projektu, prosimy
kontaktować się z koordynatorem:

Marcin Lewandowski
marclewandowski@gmail.com